سنسور 2714 NO2 MICS

Nitrogen Dioxide (NO2) Sensor, MiCS-2714, in …

NO2 Gas Sensor This is an MiCS-2714 sensor mounted on an adapter board that makes it compatible with sockets that were designed for the obsolete MiCS-2710. If you have hardware that uses an MiCS-2710 and you need to replace the sensor, this module can be a drop-in replacement as the specs of the two sensors are nearly identical. It's also good if you just want a Nitrogen Dioxide sensor that's ...

Get Price

Chat With WhatsApp

MICS-2714 datasheet - DigChip

Sampling test. 2. Sensitivity factor is defined at ppm NO2, divided RS in air. Test conditions are ± 5°C and 5% RH. Indicative values only. Sampling test. IMPORTANT PRECAUTIONS: Read the following instructions carefully before using the MiCS-2714 described here to avoid erroneous readings and to prevent the device from permanent damage.

Get Price

Chat With WhatsApp

MICS-2714 Amphenol SGX Sensortech | Mouser

MiCS Compact MOS Sensors - Amphenol SGX Sensortech | Mouser Amphenol SGX Sensortech MiCS Compact MOS Sensors and their associated tools work on the principle that the resistance of the sensor's detecting layer changes in the presence of the target gases. The resistance will increase for oxidizing gases such as ozone or nitrogen- dioxide and for reducing gases such as carbon monoxide or ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Nitrogen Dioxide (NO2) Sensor, MiCS-2714, in MiCS-

NO2 Gas Sensor This is an MiCS-2714 sensor mounted on an adapter board that makes it compatible with sockets that were designed for the obsolete MiCS-2710. If you have hardware that uses an MiCS-2710 and you need to replace the sensor, this module can be a drop-in replacement as the specs of the two sensors are nearly identical. It's also good if you just want a Nitrogen Dioxide sensor that's ...

Get Price

Chat With WhatsApp

NO2 2 Click | Mikroe

NO2 2 Click is a gas sensor Click board™, equipped with the MiCS-2714, a compact metal oxide (MOS) sensor reacts to the presence of nitrogen dioxide (NO2) and hydrogen (H2). Its impedance changes as a result of a catalytic reaction, allowing it to be used in a voltage divider configuration.

Get Price

Chat With WhatsApp

SGX Sensortech Gas Sensor - Metal Oxide, Metal …

Metaloxide (MICS) Metaloxide Sensors or MiCs sensors are MEMS based gas sensors. They are excellent for applications such as, indoor air quality, portable gas detection and high volume where the detection of VOC, CO, Ozone, Ammonia, No2, and NOx are required. Packages are available with 1, 2 and even 3 sensors. The devices work by having a sensing layer, composed of a metal oxide, …

Get Price

Chat With WhatsApp

Sensoren voor NO2 | Samen meten aan luchtkwaliteit

De MiCS-2714 is de opvolger van de MiCS -2710 en een goedkope (circa 10 EURO) zeer compacte NO2 sensor, slechts 5 x 7 x mm groot. Met een door de fabrikant opgegeven gevoeligheid van 50 ppb (circa 100 µg/m3) lijkt de sensor niet echt geschikt om de in Nederland voorkomende NO2 concentraties zinvol te meten.

Get Price

Chat With WhatsApp

The CANARY. Arduino Based NO2 Sensor and …

Step 1: The Sensors and the Code. Things you will need: Seeeduino Stalker (V3 used for compatibility to micro SD Card) GPSBee. UART SBee (to connect Stalker to computer) MiCS-2714 NO2 Sensor. LED. Resistors 132Ohm (2 264Ohm used in paralell) and 22kOhm. The Arduino code used can be …

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us